• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva


 

Starosta:   Ing. FRANTIŠEK MAGYARI foto17v

Zástupca starostu:   PaedDr. ANDREA RANCSÓ

Zamestnanci Obecného úradu:
HELENA CSINTALANOVÁ
Ing. EDIT SMÉJA
HELENA TANKA

Členovia obecného zastupiteľstva:                     

ZOLTÁN BAKULÁR, Ing.
CSABA CSINTALAN
ISTVÁN CSINTALAN
ONDREJ GÁBOR
MIKULÁS HENCZ
ANDREA RANCSÓ, PaedDr.
RÓBERT RANCSÓ
BENJAMÍN SZUH
JANA VOJÁČEKOVÁ

Obecný kontrolór:      

Alžbeta Jágerská, Ing.         
                                      

Komisia školstva, kultúry a športu: 

ANDREA RANCSÓ, PaedDr.
ISTVÁN CSINTALAN
ÉVA KOTIERS, Mgr.
TERÉZIA TÓTHOVÁ
RICHARD PÉM     

 Komisia ochrany verejného poriadku,  životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva:

CSABA CSINTALAN
ONDREJ GÁBOR
BENJAMÍN SZUH
MARIAN ŽIDEK
TÜNDE SZABÓ
HELENA CSINTALANOVÁ          

Komisia finančná, výstavby, majetkoprávna a investičná:

MIKULÁS HENCZ       
RÓBERT RANCSÓ
ZOLTÁN BAKULÁR, Ing.
JÚLIUS ŽIDEK, JUDr.
ROMAN KOTIERS

Komisia  ochrany verejného záujmu a na prešetrenie sťažností: 

BENJAMÍN SZUH
MIKULÁŠ HENCZ
ANDREA RANCSÓ, PaedDr.

Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia:

JANA VOJÁČEKOVÁ
RÓBERT RANCSÓ
ZOLTÁN BAKULÁR, Ing.
SYLVIA HENCZOVÁ
DENISA GÁL