• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Školská jedáleň pri MŠ

Školská jedáleň pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa:       946 31 Chotín č. 225
Riaditeľka:    Alžbeta Makaiová
Telefón:      +421/ 0357786217
E-mail:        ovichotin@pnet.sk