• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Základná škola

 Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa:       946 31 Chotín, Školská 332
Riaditeľka:    Angelika Czibor Mgr
Telefón:      +421/ +421908 454 733
E-mail:         tarczy@zschotin.edu.sk