• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

InInformácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č.408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Správny orgán, odbor

Oddelenie životného prostredia a správy majetku

Číslo spisu

170/2017

Dátum podania

24.04.2017

Žiadateľ, adresa

Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 94657 Svätý Peter

Predmet konania

Výrub 6 ks stromov druhu pagaštan konský

Popis konania v zmysle platnej

legislatívy

§ 47 ods. 3 zákona

Dotknuté územie a katastrálne územie

intravilán, pozemok parc. č. 6/1

Dôvod podania

Stromy majú havarijný stav, ohrozujú životy ľudí.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Chotín, 946 31 Chotín č. 486, alebo elektronicky na adresu: ocu.chotin@pnet.sk v lehote 7 dní od zverejnenie t.j. do 01.05.2017

Zverejnené  25.04.2017

Zoznam aktualít

Felhívás / Výzva
III. Főzőverseny 2017 / III. Súťaž vo varení 2017
Falunap 2017 / Obecné dni 2017
Zámer predaja majetku obce
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),
OZNÁMENIE o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Komárno
Műanyag hulladék elhordása
UPOZORNENIE PRE OBČANOV
VTÁČIA CHRÍPKA A/H5N8 – informácia pre obyvateľstvo I.
VTÁČIA CHRÍPKA A/H5N8 – informácia pre obyvateľstvo II.
1 2 3 [>]