• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

OZNÁMENIE o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Komárno

Obec Chotín

Obecný úrad v Chotíne

946 31 Chotín č. 486

____________________________________________________

                                               

                                                                          Oznámenie

o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu           

Územný plán mesta Komárno

                   Obec Chotín, 946 31 Chotín 486 ako dotknutá obec strategického dokumentu „Územný plán mesta Komárno“ Vás týmto informuje, že záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu je uložené na obecnom úrade. Verejnosť do záverečného stanoviska strategického dokumentu môže nahliadnuť,  robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade počas pracovných dní.                   

Zoznam aktualít

Felhívás / Výzva
III. Főzőverseny 2017 / III. Súťaž vo varení 2017
Falunap 2017 / Obecné dni 2017
Zámer predaja majetku obce
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),
OZNÁMENIE o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Komárno
Műanyag hulladék elhordása
UPOZORNENIE PRE OBČANOV
VTÁČIA CHRÍPKA A/H5N8 – informácia pre obyvateľstvo I.
VTÁČIA CHRÍPKA A/H5N8 – informácia pre obyvateľstvo II.
1 2 3 [>]