• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

Falunap 2017 / Obecné dni 2017

Értesítjük az árusítani szándékozó vállalkozókat, hogy 2017. szeptember 16- án a község sportpályáján falunapi rendezvény valósul meg. Az árusítáni kívánó személyek jelentkezését legkésőbb augusztus 21-ig tudjuk elfogadni. A helyjegyeket a jelentkezés sorrendjében adjuk ki. Jelentkezni a 035/788 6091 telefonszámon, vagy az edit.smeja@chotin.sk email címen lehet. 

Oznamujeme Vám, že dňa 16. septembra 2017 na športovom ihrisku obce sa uskutočnia obecné dni. Záujemcovia o predajné miesta  sa môžu prihlásiť do 21. augusta  na tel. čísle  035/7886091, alebo na emailovej adrese edit.smeja@chotin.sk.

Zoznam aktualít

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2018
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zámer predaja majetku obce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podrobnostiach financovania súkromnej umeleckej základnej školy, materskej školy a školských zariadení a o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka súkromnej umeleckej školy, materskej školy a
Konsolidovaná výročná správa obce
Zámer predaja majetku obce
Ringató
Pozvánka na Vianočný program/Meghívó Karácsonyi műsorra
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
1 2 3 4 [>]