• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

Felhívás / Výzva

Hetény község önkormányzata ebben az esztendőben szeptember 15. és 17. között rendezi meg falunapi ünnepségsorozatát, melynek témája a hetényi szüreti lakodalmas. Kiállítást is szervezünk régi menyasszonyi ruhákból, lakodalmas, esküvői fényképekből. Kérjük lakosainkat, hogy segítsenek a sikeres megvalósításban. Akinek van a birtokában régebbi menyasszonyi ruha, régi fénykép, kérjük, kölcsönözze a kiállításhoz.

Továbbá: Az idei év divatbemutatója az esküvői ruhákról szól. Várjuk a hölgyek, lányok, asszonyok jelentkezését, akik szívesen mutatnának be menyasszonyi, estélyi és koszorús-lány ruhákat. Bővebb információkat a községi hivatalban kaphatnak.

Továbbá: Várjuk a csapatok jelentkezését a III. Főzőversenyünkre!

Oznamujeme občanom obce, že tradičné obecné dni sa v tomto roku uskutočnia v dňoch 15.- 17. septembra na tému oberačkové svadby. Hodláme urobiť výstavu svadobných šiat  a starších fotografií zo svadobných slávností. Žiadame občanov obce , aby boli nápomocní pri usporiadaní výstavy a požičali nám, ak majú svadobné šaty a fotografie zo svadobných slávností.

Ďalej:Tohtoročná módna prehliadka bude zo svadobných šiat, šiat družičiek, šiat matiek , žiadame ženy a dievčatá, ktoré sa hodlajú zúčastniť módnej prehliadky, aby sa prihlásili na obecnom úrade.

Ďalej: Čakáme Vás medzi súťažiacimi vo varení!

Zoznam aktualít

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2018
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zámer predaja majetku obce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podrobnostiach financovania súkromnej umeleckej základnej školy, materskej školy a školských zariadení a o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka súkromnej umeleckej školy, materskej školy a
Konsolidovaná výročná správa obce
Zámer predaja majetku obce
Ringató
Pozvánka na Vianočný program/Meghívó Karácsonyi műsorra
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
1 2 3 4 [>]