• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

Pozvánka na Vianočný program/Meghívó Karácsonyi műsorra

Szent Mihály Szekere Vándorszínház

             előadása

                                         „Szállj közénk szép titok, gyermekarcú Isten”                                      

              

Karácsonyi előadás

    

Hetény, Községháza nagyterme

2017. december 18-án, hétfőn, 17:00 órai kezdettel

Előadók:     

Valter Ferenc    -   a Magyar Állami Operaház magánénekese

Bálint Péter       -   zongoraművész  

Szakál Dorottya

Szeretettel várunk mindenkit!

Srdečne Vás pozývame na Vianočný kultúrny program divadla "Szent Mihály Szekere Vándorszínház", kt. sa uskutočná dňa 18.12.2017, pondelok, o 17:00 hod. v budove Obecného úradu obce Chotín. 

Zoznam aktualít

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zámer predaja majetku obce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podrobnostiach financovania súkromnej umeleckej základnej školy, materskej školy a školských zariadení a o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka súkromnej umeleckej školy, materskej školy a
Konsolidovaná výročná správa obce
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. decembra 2017
Zámer predaja majetku obce
Ringató
Pozvánka na Vianočný program/Meghívó Karácsonyi műsorra
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
1 2 3 4 [>]