Názov obcehttp://www.obecchotin.skTue, 16 Jan 2018 08:15:11 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Záverečný účet]]>http://www.obecchotin.sk/---76-zaverecny-ucetThu, 20 Mar 2014 10:45:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---76-zaverecny-ucet<![CDATA[Výročná správa 2013]]>http://www.obecchotin.sk/---80-vyrocna-sprava-2013Mon, 19 May 2014 12:01:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---80-vyrocna-sprava-2013<![CDATA[Ako sa chrániť pred kliešťom]]>http://www.obecchotin.sk/---84-ako-sa-chranit-pred-kliestomTue, 17 Jun 2014 13:18:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---84-ako-sa-chranit-pred-kliestom<![CDATA[Ako sa chrániť pred ochoreniami prenášanými kliešťami]]>http://www.obecchotin.sk/---85-ako-sa-chranit-pred-ochoreniami--prenasanymi-kliestamiTue, 17 Jun 2014 13:18:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---85-ako-sa-chranit-pred-ochoreniami--prenasanymi-kliestami<![CDATA[Obecné múzeum a Lilla Galéria Chotín - Falumúzeum és Lilla Galéria Hetény ]]>http://www.obecchotin.sk/---100-obecne-muzeum-a-lilla-galeria-chotin---falumuzeum-es-lilla-galeria-heteny-Mon, 02 Mar 2015 10:34:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---100-obecne-muzeum-a-lilla-galeria-chotin---falumuzeum-es-lilla-galeria-heteny-<![CDATA[TRHOVISKO]]>http://www.obecchotin.sk/---123-trhoviskoWed, 15 Apr 2015 17:15:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---123-trhovisko<![CDATA[Chotínske piesky]]>http://www.obecchotin.sk/---132-chotinske-pieskyThu, 07 May 2015 07:59:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---132-chotinske-piesky<![CDATA[Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 -2022 - Gazdasági és Szociális Fejlesztési tervezet 2016 -2022program]]>http://www.obecchotin.sk/---155-plan-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-na-roky-2016--2022---gazdasagi-es-szocialis-fejlesztesi-tervezet-2016--2022programMon, 14 Sep 2015 19:32:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---155-plan-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-na-roky-2016--2022---gazdasagi-es-szocialis-fejlesztesi-tervezet-2016--2022program<![CDATA[Audítorská správa 2014]]>http://www.obecchotin.sk/---191-auditorska-sprava-2014Tue, 14 Jun 2016 13:31:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---191-auditorska-sprava-2014<![CDATA[Nenávratný finančný príspevok]]>http://www.obecchotin.sk/---193-nenavratny-financny-prispevokThu, 23 Jun 2016 15:52:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---193-nenavratny-financny-prispevok<![CDATA[Oznámenie zahájenia procesu schvaľovania Programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Chotínske piesky]]>http://www.obecchotin.sk/---199-oznamenie--zahajenia-procesu-schvalovania-programu-starostlivosti-o-prirodnu-rezervaciu-chotinske-pieskyMon, 07 Nov 2016 14:22:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---199-oznamenie--zahajenia-procesu-schvalovania-programu-starostlivosti-o-prirodnu-rezervaciu-chotinske-piesky<![CDATA[VTÁČIA CHRÍPKA A/H5N8 – informácia pre obyvateľstvo II.]]>http://www.obecchotin.sk/---205-vtacia-chripka--ah5n8--informacia-pre-obyvatelstvo-iiWed, 18 Jan 2017 15:41:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---205-vtacia-chripka--ah5n8--informacia-pre-obyvatelstvo-ii<![CDATA[VTÁČIA CHRÍPKA A/H5N8 – informácia pre obyvateľstvo I.]]>http://www.obecchotin.sk/---204-vtacia-chripka--ah5n8--informacia-pre-obyvatelstvo-iWed, 18 Jan 2017 15:30:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---204-vtacia-chripka--ah5n8--informacia-pre-obyvatelstvo-i<![CDATA[UPOZORNENIE PRE OBČANOV]]>http://www.obecchotin.sk/---206-upozornenie-pre-obcanovWed, 18 Jan 2017 15:45:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---206-upozornenie-pre-obcanov<![CDATA[Műanyag hulladék elhordása]]>http://www.obecchotin.sk/---200-muanyag-hulladek-elhordasaMon, 28 Nov 2016 11:42:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---200-muanyag-hulladek-elhordasa<![CDATA[OZNÁMENIE o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Komárno]]>http://www.obecchotin.sk/---216-oznamenie-o-zaslani-zaverecneho-stanoviska-z-posudenia-strategickeho-dokumentu--zemny-plan-mesta-komarnoMon, 24 Apr 2017 09:40:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---216-oznamenie-o-zaslani-zaverecneho-stanoviska-z-posudenia-strategickeho-dokumentu--zemny-plan-mesta-komarno<![CDATA[III. Főzőverseny 2017 / III. Súťaž vo varení 2017]]>http://www.obecchotin.sk/---228-iii-fozoverseny-2017--iii-sutaz-vo-vareni-2017Thu, 13 Jul 2017 19:03:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---228-iii-fozoverseny-2017--iii-sutaz-vo-vareni-2017<![CDATA[ Falunap 2017 / Obecné dni 2017]]>http://www.obecchotin.sk/---223--falunap-2017--obecne-dni-2017Fri, 25 Aug 2017 10:00:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---223--falunap-2017--obecne-dni-2017<![CDATA[Felhívás / Výzva]]>http://www.obecchotin.sk/---229-felhivas--vyzvaMon, 17 Jul 2017 08:49:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---229-felhivas--vyzva<![CDATA[Žiadosť o stavebné povolenie stavby " Úprava síry, CHEM-UNIO Chotín" pre stavebníka CHEM-UNIO spol. s.r.o., 946 31 Chotín č. 525]]>http://www.obecchotin.sk/---230-ziadost-o-stavebne-povolenie-stavby--prava-siry-chem-unio-chotin-pre-stavebnika-chem-unio-spol-sro-946-31-chotin-c-525Tue, 01 Aug 2017 15:09:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---230-ziadost-o-stavebne-povolenie-stavby--prava-siry-chem-unio-chotin-pre-stavebnika-chem-unio-spol-sro-946-31-chotin-c-525<![CDATA[Meghívó/Pozvánka]]>http://www.obecchotin.sk/---231-meghivopozvankaSun, 13 Aug 2017 13:40:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---231-meghivopozvanka<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017]]>http://www.obecchotin.sk/---235-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017Thu, 05 Oct 2017 15:09:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---235-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017<![CDATA[Pozvánka na Vianočný program/Meghívó Karácsonyi műsorra]]>http://www.obecchotin.sk/---239-pozvanka-na-vianocny-programmeghivo-karacsonyi-musorraMon, 18 Dec 2017 11:16:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---239-pozvanka-na-vianocny-programmeghivo-karacsonyi-musorra<![CDATA[Ringató]]>http://www.obecchotin.sk/---240-ringatoMon, 18 Dec 2017 11:40:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---240-ringato<![CDATA[Zámer predaja majetku obce]]>http://www.obecchotin.sk/---183-zamer-predaja--majetku-obceWed, 06 Apr 2016 14:07:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---183-zamer-predaja--majetku-obce<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. decembra 2017]]>http://www.obecchotin.sk/---233-pozvanka--na--zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-22-decembra-2017Mon, 21 Aug 2017 11:11:00 +0200http://www.obecchotin.sk/---233-pozvanka--na--zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-22-decembra-2017<![CDATA[Konsolidovaná výročná správa obce ]]>http://www.obecchotin.sk/---241-konsolidovana-vyrocna-sprava-obce-Tue, 19 Dec 2017 16:02:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---241-konsolidovana-vyrocna-sprava-obce-<![CDATA[Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podrobnostiach financovania súkromnej umeleckej základnej školy, materskej školy a školských zariadení a o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka súkromnej umeleckej školy, materskej školy a]]>http://www.obecchotin.sk/---242-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-42017-o-podrobnostiach-financovania-sukromnej-umeleckej-zakladnej-skoly-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni-a-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy-a-prevadzku-na-dietaziaka-sukromnej-umeleckej-skoly-materskej-skoly-aFri, 22 Dec 2017 09:41:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---242-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-42017-o-podrobnostiach-financovania-sukromnej-umeleckej-zakladnej-skoly-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni-a-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy-a-prevadzku-na-dietaziaka-sukromnej-umeleckej-skoly-materskej-skoly-a<![CDATA[Zámer predaja majetku obce]]>http://www.obecchotin.sk/---243-zamer-predaja--majetku-obceWed, 27 Dec 2017 13:20:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---243-zamer-predaja--majetku-obce<![CDATA[Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov]]>http://www.obecchotin.sk/---236-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle--82-ods-7-zakona-c-5432002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisovTue, 31 Oct 2017 16:40:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---236-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle--82-ods-7-zakona-c-5432002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov<![CDATA[Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov]]>http://www.obecchotin.sk/---244-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle--82-ods-7-zakona-c-5432002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisovThu, 11 Jan 2018 13:38:00 +0100http://www.obecchotin.sk/---244-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle--82-ods-7-zakona-c-5432002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov